1. Wie regelt de vergunningen voor het vuurwerk en waar moeten we als opdrachtgever rekening mee houden?

Grooney Pyro Effects regelt de vergunningaanvraag voor het gebruik van vuurwerk. Dit is provinciaal geregeld.

Het is verstandig om in uw evenementenvergunning op te nemen dat u voornemens bent vuurwerk te gebruiken en dit uit te laten voeren door een erkend vuurwerkbedrijf.

Voor het gebruik van indoor vuurwerk heeft u toestemming nodig van de locatiehouder. Dit kan voor buitenlocaties ook van toepassing zijn.

2. Wat zijn de termijnen omtrent een vergunning voor vuurwerk?

Voor kleine en middelgrote evenementen binnen en buiten is er een meldingsprocedure waarbij binnen (strikt) 14 dagen een toestemming afgegeven kan worden. Dit is provinciaal geregeld.

Voor grote evenementen met zeer veel vuurwerk of bij het gebruik van zwaar professioneel vuurwerk is de vergunningstermijn gesteld op 14 weken. Dit heeft te maken met een beroep- en bezwaarprocedure.

3. Verkoopt u ook vuurwerk aan bedrijven of particulieren?

Wij verkopen consumentenvuurwerk rondom de oud-en-nieuwviering tijdens de laatste 3 werkdagen van het jaar.

4. Mag vuurwerk altijd gebruikt worden en kan dit op elke locatie?

Zeker niet, voor zowel binnen als buiten zijn er beperkingen. Dit is per locatie afhankelijk van het soort te gebruiken vuurwerk, de hoogte van een locatie, de veiligheidsafstanden naar publiek en gevoelige objecten.

Voor buitenevenementen kan het tijdstip voor restrictie zorgen in verband met geluidsoverlast, de nabijheid van een ziekenhuis of een manege, een naastgelegen snelweg, een waterweg, een luchthaven, een weiland met vee, enzovoort.

Deze risico-inventarisatie nemen we u graag uit handen. We geven u een reëel advies over de mogelijkheden voor uw evenement.

5. Bent u naast vuurwerk ook verzekerd voor het gebruik van vlammen en andere special FX?

Onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorziet in een dekking van € 5.000.000 voor het gebruik van vuurwerk binnen en buiten, vuureffecten, CO2-effecten en luchtdrukeffecten voor confetti & streamers.

6. Beschikt u zelf over vergunningen en diploma’s of werkt u met een onderaannemer?

Grooney Pyro Effects beschikt al meer dan 25 jaar over een eigen toepassingsvergunning en alle benodigde diploma’s en certificaten om zelfstandig uw evenement te ondersteunen met vuurwerk en special FX.

7. Welke Wettelijke regels gelden er omtrent een vuurwerkshow?

  • Bij windkracht 5 of hoger (>9m/s) is het afsteken van vuurwerk wettelijk niet toegestaan.
  • Bij onweer boven een terrein: indien het verschil tussen donder en bliksem minder dan 5 seconden bedraagt zijn wij verplicht de opbouw of de show te staken.
  • Bij extreme droogte (code oranje / rood) is het afsteken van vuurwerk wettelijk niet toegestaan.
  • Een vuurwerkshow wordt per direct (tijdelijk) gestaakt bij de aanwezigheid van publiek in de gevarenzone.
  • Bij calamiteiten, op aanwijzing van het bevoegd gezag.

8. Wat is een gevarenzone?

Onder een gevarenzone wordt verstaan: de – bij wet geregelde – ruimte die nodig is tussen vuurwerk en publiek. Binnen deze zone mogen zich geen kwetsbare objecten en personen bevinden.

Uw vraag niet beantwoord?

Stuur ons een mail

via onderstaande link

Mail

Bel ons

+31 (0)228- 76 40 23

Element

Become a Member


Continue